Salma Hayek & Lenny Kravitz – Paris Fashion Week – Saint Laurent Show, Sept. 2015

Salma Hayek & Lenny Kravitz - Paris Fashion Week - Saint Laurent Show, Sept. 2015-1

Salma Hayek & Lenny Kravitz – Paris Fashion Week – Saint Laurent Show, Sept. 2015