Rita Ora – Moschino Show – Milan Fashion Week, February 2015

Rita Ora - Moschino Show - Milan Fashion Week, February 2015-1

Rita Ora – Moschino Show – Milan Fashion Week, February 2015

Rita Ora - Moschino Show - Milan Fashion Week, February 2015-2

Rita Ora - Moschino Show - Milan Fashion Week, February 2015-3

Rita Ora - Moschino Show - Milan Fashion Week, February 2015-4

Rita Ora - Moschino Show - Milan Fashion Week, February 2015-5