Olivia Rodrigo Performs During The Sour Tour in Paris 06/21/2022

Olivia Rodrigo

The 19-year-old actress Olivia Rodrigo performs during The Sour Tour in Paris.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo