Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble Exits the Sony Studios in New York 01/04/2023

Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble

The 31-year-old model and actress Emily Ratajkowski in a grey ensemble exits the Sony Studios in New York.

Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble

Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble

Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble

Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble

Emily Ratajkowski in a Grey Ensemble