Emily Ratajkowski in a Caramel Coloured Sweatsuit Walks Her Dog in New York 12/17/2023

Emily Ratajkowski in a Caramel Coloured Sweatsuit

The 32-year-old model and actress Emily Ratajkowski, who appeared on “iCarly” from 2009 to 2010, in a caramel coloured sweatsuit walks her dog in New York.

Emily Ratajkowski in a Caramel Coloured Sweatsuit

Emily Ratajkowski in a Caramel Coloured Sweatsuit

Emily Ratajkowski in a Caramel Coloured Sweatsuit

Emily Ratajkowski in a Caramel Coloured Sweatsuit