Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants Walks Her Dog in New York City 03/23/2022

Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants

The 30-year-old model and actress Emily Ratajkowski in a black leather pants walks her dog in New York City.

Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants

Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants

Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants

Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants

Emily Ratajkowski in a Black Leather Pants