Anastasia Karanikolaou in a Black Top Leaves Bootsy Bellows in West Hollywood 11/05/2019

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

The 22-year-old Instagram star Anastasia Karanikolaou, known online as Stassiebaby, in a black top leaves bootsy bellows in West Hollywood.

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

Anastasia Karanikolaou in a Black Top