Anastasia Karanikolaou in a Black Top Leaves Boa Steakhouse in West Hollywood 06/23/2020

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

The 23-year-old Instagram star Anastasia Karanikolaou, who dated Sam Wilkinson from 2016 to 2017, in a black top leaves Boa Steakhouse in West Hollywood.

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

Anastasia Karanikolaou in a Black Top