Anastasia Karanikolaou Attends Booby Tape USA Launch Party in LA 07/25/2019

Anastasia Karanikolaou

The 22-year-old Instagram star Anastasia Karanikolaou, known online as Stassiebaby, attends Booby Tape USA launch party in LA.

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou