Anastasia Karanikolaou Attends a Birthday Party at Petite Taqueria in West Hollywood 06/05/2021

Anastasia Karanikolaou

The 23-year-old Instagram star Anastasia Karanikolaou attends a birthday party at Petite Taqueria in West Hollywood.

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou