Alexandra Daddario in a Beige Bikini on the Beach in Maui, Hawaii 11/26/2020

Alexandra Daddario in a Beige Bikini

The 34-year-old actress Alexandra Daddario in a beige bikini on the beach in Maui, Hawaii.

Alexandra Daddario in a Beige Bikini

Alexandra Daddario in a Beige Bikini

Alexandra Daddario in a Beige Bikini

Alexandra Daddario in a Beige Bikini

Alexandra Daddario in a Beige Bikini